Historie Poskytované služby Největší uskutečněné projekty Kontakt

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

pro dodávky aplikačního SW a související služby

Historie firmy.

V roce 1989 odchází 8 zaměstanců, ze Střediska pro hardwarové a softwarové zabezpečení dodávek PC při tehdejším ZD Chýně a 1.1.1991 zakládají akciovou společnost swing a. s. V souladu s úpravou právních norem dochází v roce 1992 ke změně stanov a k majetkovému vyrovnání se společností AGRAS jako nástupnickou organizací ZD Chýně, včetně navýšení základního jmění na 1 005 000 Kčs. Držiteli 100% akcií je 11 akcionářů, fyzických osob.

Prezentace firmy.

Firma se od svého založení zabývá tvorbou a dodávkami programového vybavení na zakázku. Zaměřujeme se hlavně na oblast databázových aplikacích a zpracování a prezentaci vědecko-technických dat.

Pracujeme na platformách operačních systémůUNIX - SOLARIS (včetně prostředí OLGUI), SVR a Linux.
 Windows - 95/98/NT (případně i historický DOS).
Pracujeme v jazycích C (XView),
 FORTRAN77,
 Visual C++ (ODBC,DAO,SQL),
 FOXPRO/W,
 HTML, JavaScript, PHP

Na dodávané programové vybavení poskytujeme standardně 18-ti měsíční záruku.
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro dodávky aplikačního SW a související služby